Miyako Niwa
miyako-niwa
Giáo viên: Miyako Niwa
Cố vấn chuyên môn

Giáo viên tại Trường mẫu giáo công lập tỉnh Gifu, Nhật Bản trong vòng 13 năm. Từ năm 2015, đảm nhận cố vấn chuyên môn giáo dục Nhật Bản cho các trường tại TP. Đà Nẵng