Tsujimura Ai
tsujimura-ai
Giáo viên: Tsujimura Ai
Cố vấn chuyên môn

Nhà sáng lập hệ thống trường mầm non Mayu no Ito tại Tokyo, Nhật Bản.

Chuyên gia phát triển giáo dục và đào tạo nhân sự.